Gallery of Polish Design

"Sexbomby"ポーセリンオブジェ/Henryk Jędrasiak/1958–1959年/IWP Ceramics Workshop ©Muzeum Narodowe w Warszawie

“Sexbomby”ポーセリンオブジェ/Henryk Jędrasiak/1958–1959年/IWP Ceramics Workshop ©Muzeum Narodowe w Warszawie